Wczytuję dane...
średnia: 0.0  ocen: 0
Model: 13866
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 17.99 PLN
Producent: COLOP

Datownik 4 mm z płytką tekstową o największej powierzchni odbicia. Wielkość płytki umożliwia wprowadzenie nawet dziewięciu linii tekstu ułatwiając prezentację szerokiej informacji. Dwukolorowa poduszka wyróżnia datę na tle rozbudowanej treści zapewniając dobrą czytelność.
 

Czym jest zabezpieczenie antybakteryjne Microban?

Ochrona antybakteryjna Microban® daje produktom dodatkowy poziom zabezpieczenia przeciwko ustrojom chorobotwórczym takim jak: bakterie czy pleśnie.

Technologia Microban w połączeniu ze standardowymi czynnościami utrzymania czystości, pozwala podnieść standardy higieniczne i dostarcza dodatkową ochronę wszędzie tam gdzie się ją stosuje. Microban jest ochroną ukierunkowaną. Oznacza to, że jest skoncentrowana na obszary, w których stanowi największą korzyść dla klienta.

Jak działa zabezpieczenie antybakteryjne Microban?

Ochrona Microban jest dodawana w procesie produkcji.Kiedy niebezpieczne drobnoustroje mają kontakt z powierzchnią produktu, zabezpieczenie antybakteryjne Microban przenika przez ścianę komórek chorobotwórczych mikroorganizmów niszcząc ich funkcje, a take ograniczając ich wzrost i namnażanie się.  

Skuteczność Działania Microban

 

 

 

Podana informacja powstała
w oparciu o standardowe badania laboratoryjne i jest dostarczana dla porównywalnych zastosowań aby  udowodnić działanie antybakteryjne. Technologia Microban nie została zaprojektowana po to aby zastąpić odpowiednie praktyki higieniczne ani też nie chroni użytkowników  przed zachorowaniami spowodowanymi
przez mikroorganizmy.
Działanie antybakteryjne ogranicza się do powierzchni produktu.

Działanie

COLOP wykorzystuje zabezpieczenie Microban® trzeciej generacji z dodatkiem srebra w celu osiągnięcia optymalnego efektu. Microban 3G Silver™ gawrantuje aktywną i długotrwałą ochronę przed bakteriami takimi jak: E.coli, S.aureus (Staphylococcus aureus), Salmonella, MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) oraz innymi mikroorganizmami. Od wieków srebro było znane jako doskonałe zabezpieczenie antybakteryjne. Microban rozwinął tę technologię ochrony produktów w sposob taki, aby znalazła ona zastosowanie w dzisiejszych nowoczesnych aplikacjach.

Bezpieczeństwo korzystania z produktów wyposażonych w ochronę Microban?

Technologia Microban jest już od dawna testowana w celu bezpiecznego użytkowania. W Europie posiada certyfi kat BPD (Biocide Product Directive), a w USA świadectwo FDA (Food and Drug Administration) dla aplikacji, w których występuje. Zabezpieczenie Microban znajduje dzisiaj zastosowanie w produktach firm, które są liderami na świecie w branżach takich jak przemysł, medycyna czy produkty codziennego użytku..

Jak długo działa antybakteryjna ochrona Microban®?

Ochrona Microban® jest dodawana w procesie produkcji i nie jest możliwe jej zmycie bądź usunięcie  z powierzchni produktu. Ochrona jest tak zaprojektowana i wykonana tak, aby mogła działać w sposób ciągły w pełnym okresie „życia” produktu

Wyniki badań

Aby potwierdzić założenia, którymi posługuje się COLOP, produkty zostały poddane niezależnym badaniom według normy ISO 22196:2007. Jest to międzynarodowa metoda badań dla oceny działania antybakteryjnego badanych części plastikowych, w tym przypadku dla E.coli.

Fragmenty ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Według ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 234, poz. 1570)

 Art. 11. [Działania zapobiegające szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych]

 1. Kierownicy zakładów opieki zdrowotnej oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych
 są obowiązani do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.

 2. Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
 […] 4) stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej w celu zapobieżenia przeniesieniu
 na inne osoby biologicznych czynników chorobotwórczych;

Według specjalisty

Dezynfekcja jest procesem redukcji ilości biologicznych czynników chorobotwórczych przez zastosowanie metod fizycznych i chemicznych. [...] Czystość mikrobiologiczną można uzyskać, stosując czynniki chemiczne, na przykład: metale ciężkie (np. związki srebra, miedzi czy rtęci)

Jan M. Pióro - specjalista w zakresie prawa pracy i biegłego sądowego w dziedzinie bhp przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

 

 

Dane techniczne

  • Rozmiar odbicia: 

    68 x 49 mm

Polecamy