Wczytuję dane...
średnia: 0.0  ocen: 0
Model: 13873
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 17.99 PLN
Producent: COLOP

Datownik z płytką tekstową. Dwukolorowa poduszka wyróżnia poszczególne elementy odbicia sprawiając, że staje się ono bardzo przejrzyste. Dodatkowa poduszka zastępcza zapewnia podwójną wydajność automatu sprawiając, że jest on jeszcze bardziej funkcjonalny.

Czym jest zabezpieczenie antybakteryjne

Microban?

 

Ochrona antybakteryjna Microban® daje produktom

dodatkowy poziom zabezpieczenia przeciwko

ustrojom chorobotwórczym takim jak: bakterie czy

pleśnie.

 

Technologia Microban w połączeniu ze

standardowymi czynnościami utrzymania czystości,

pozwala podnieść standardy higieniczne i

dostarcza dodatkową ochronę wszędzie tam gdzie

się ją stosuje. Microban jest ochroną

ukierunkowaną. Oznacza to, że jest

skoncentrowana na obszary, w których stanowi

największą korzyść dla klienta.

 

Jak działa zabezpieczenie antybakteryjne

Microban?

 

Ochrona Microban jest dodawana w procesie

produkcji.Kiedy niebezpieczne drobnoustroje mają

kontakt z powierzchnią produktu, zabezpieczenie

antybakteryjne Microban przenika przez ścianę

komórek chorobotwórczych mikroorganizmów

niszcząc ich funkcje, a take ograniczając ich

wzrost i namnażanie się.

 

 

Skuteczność Działania Microban

 

 

 

Podana informacja powstała

 

w oparciu o standardowe badania laboratoryjne i jest dostarczana dla porównywalnych zastosowań aby  udowodnić działanie antybakteryjne. Technologia Microban nie została zaprojektowana po to aby zastąpić odpowiednie praktyki higieniczne ani też nie chroni użytkowników  przed  zachorowaniami spowodowanymi

 

przez mikroorganizmy.

 

Działanie antybakteryjne ogranicza się do powierzchni produktu.

Działanie

COLOP wykorzystuje zabezpieczenie Microban® trzeciej generacji z dodatkiem srebra w celu osiągnięcia optymalnego efektu. Microban 3G Silver™ gawrantuje aktywną i długotrwałą ochronę przed bakteriami takimi jak: E.coli, S.aureus (Staphylococcus aureus), Salmonella, MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) oraz innymi mikroorganizmami. Od wieków srebro było znane jako doskonałe zabezpieczenie antybakteryjne. Microban rozwinął tę technologię ochrony produktów w sposob taki, aby znalazła ona zastosowanie w dzisiejszych nowoczesnych aplikacjach.

Bezpieczeństwo korzystania z produktów wyposażonych w ochronę Microban

?

Technologia Microban jest już od dawna testowana w celu bezpiecznego użytkowania. W Europie posiada certyfi kat BPD (Biocide Product Directive), a w USA świadectwo FDA (Food and Drug Administration) dla aplikacji, w których występuje. Zabezpieczenie Microban znajduje dzisiaj zastosowanie w produktach firm, które są liderami na świecie w branżach takich jak przemysł, medycyna czy produkty codziennego użytku..

Jak długo działa antybakteryjna ochrona Microban®?

Ochrona Microban® jest dodawana w procesie produkcji i nie jest możliwe jej zmycie bądź usunięcie  z powierzchni produktu. Ochrona jest tak zaprojektowana i wykonana tak, aby mogła działać w sposób ciągły w pełnym okresie „życia” produktu

Wyniki badań

Aby potwierdzić założenia, którymi posługuje się COLOP, produkty zostały poddane niezależnym badaniom według normy ISO 22196:2007. Jest to międzynarodowa metoda badań dla oceny działania antybakteryjnego badanych części plastikowych, w tym przypadku dla E.coli.

Fragmenty ustawy o zapobieganiu oraz

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Według ustawy z

dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 234, poz. 1570)

 

 

 Art. 11. [Działania zapobiegające szerzeniu się

zakażeń i chorób zakaźnych]

 

 1. Kierownicy zakładów opieki zdrowotnej oraz

inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych

 są obowiązani do podejmowania działań

zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób

zakaźnych.

 

 2. Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują

w szczególności:

 […] 4) stosowanie środków ochrony indywidualnej

i zbiorowej w celu zapobieżenia przeniesieniu

 

 na inne osoby biologicznych czynników

chorobotwórczych;

Według specjalisty

Dezynfekcja jest procesem redukcji ilości biologicznych czynników chorobotwórczych przez zastosowanie metod fizycznych i chemicznych. [...] Czystość mikrobiologiczną można uzyskać, stosując czynniki chemiczne, na przykład: metale ciężkie (np. związki srebra, miedzi czy rtęci)

Jan M. Pióro - specjalista w zakresie prawa

pracy i biegłego sądowego w dziedzinie bhp przy

Sądzie Okręgowym w Warszawie

 

 

Dane techniczne

  • Rozmiar odbicia: 

    41 x 24 mm

Polecamy